Nieuwsbericht

Vereniging ZKN in cijfers

14 april 2021

ZKN heeft haar nieuwe kengetallen gepubliceerd. In 2021 heeft de vereniging 132 leden met het ZKN-keurmerk, deze leden leveren zorg op 425 locaties. ZKN heeft ook 7 kandidaat-leden die in het traject zitten om het keurmerk te behalen. 76% van de klinieken focust op één medisch specialisme en biedt bijvoorbeeld alleen oogheelkunde of alleen urologie.

In de grafiek hieronder ziet u het aantal klinieken per specialisme. Zo bieden bijvoorbeeld 34 klinieken dermatologie, 15 klinieken orthopedie en 10 klinieken KNO.

Voor welke zorg kan je bij een kliniek terecht?

Van alle leden levert 94% (enige mate van) verzekerde zorg. Vrijwel alle klinieken sluiten hiervoor contracten af met een of meerdere zorgverzekeraars. Alle zorg waarvoor een patiënt wordt doorverwezen door een huisarts wordt dus in principe gewoon vergoed. Uiteraard moet de patiënt wel denken om de dekking van zijn zorgverzekeraarspolis en eigen risico.

Patiëntenaantallen en marktaandeel
Elk jaar, rond september, publiceert ZKN ook de aantallen patiënten dat een kliniek heeft bezocht in het voorgaande jaar en welk vergoedingsbedrag door zorgverzekeraars hiervoor is uitgekeerd. De meest recente beschikbare cijfers zijn zodoende van 2019. In dat jaar ging 14% van de patiënten voor medisch specialistische zorg naar klinieken (bijna 1 miljoen patiënten). Dit patiëntenaantal is van 2013 tot 2019 met 61% gegroeid. Het vergoedingsbedrag, uitgekeerd door verzekeraars, groeide in dezelfde periode met 55%. Dit is nog geen 5% van het totale medisch specialistische budget, voor 14% van de zorg, in 2019.

U bekijkt alle ZKN cijfers hier.

Hoeveel patiënten gaan er naar een kliniek?

Vergoedingsbedrag van verzekeraars naar klinieken

Hoeveel ZKN klinieken zijn er in Nederland? (2021)