Nieuwsbericht

Cao-onderhandelingen nieuwe cao ZKN opgestart

1 november 2023

Zoals bekend eindigt de looptijd van de cao ZKN op 31 december aanstaande. Op dinsdag 31 oktober zijn de onderhandelingsdelegaties van ZKN en vakbond AVV voor de eerste maal bijeengeweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben partijen hun inzet voor de nieuwe cao aan elkaar kenbaar gemaakt en vanuit ieders eigen perspectief nader toegelicht. 

De bijeenkomst verliep in goede, constructieve sfeer. De komende weken is een aantal onderhandelingsdagen ingepland, waarbij de diverse voorstellen clustergewijs door partijen worden besproken. ZKN en AVV streven ernaar om de onderhandelingen in december af te ronden met een eindresultaat over de nieuwe cao. AVV zal dat resultaat dan zoals steeds voorleggen aan degenen die onder de cao vallen. Via bijgaande links vindt u de inzetbrieven:

Paulette Timmerman, namens ZKN
Martin Pikaart, namens AVV 

Vragen over dit artikel?

Stel uw vraag of opmerking in de reacties hieronder. Of neem contact op met de auteur, Hugo Meulblok.

Profielfoto van Hugo Meulblok
Contactpersoon