Nieuwsbericht

Minister Kuipers (VWS) brengt bezoek aan ZKN-leden Rugpoli en Xpert Clinics

3 mei 2022

Op maandag 2 mei bracht Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een werkbezoek aan twee leden van ZKN om met eigen ogen te kunnen zien hoe klinieken met passende zorg bijdragen aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgsysteem. Onder begeleiding van Hanneke Klopper, voorzitter van ZKN, en Paulette Timmerman, directeur van ZKN, bracht minister Kuipers eerst een bezoek aan de Rugpoli in Delden, om vervolgens door te reizen naar Xpert Clinics Hand- en Polszorg in Enschede.

Samenwerking tussen kliniek en ziekenhuis

Na een korte presentatie van ZKN-directeur Timmerman over de ontwikkeling van klinieken in het zorglandschap door de jaren heen, werd de minister rondgeleid door de Rugpoli en ging hij in gesprek met verschillende medewerkers van de kliniek. Minister Kuipers ging o.a. in gesprek met Bert Höss, neurochirurg bij het Medisch Spectrum Twente, over de toegevoegde waarde die zijn samenwerking met de Rugpoli heeft in zijn werk en voor de patiënt. “Deze samenwerking heeft aan de ene kant als doel zo veel mogelijk operaties te voorkomen en aan de andere kant als het wel moet snel en doelgericht te kunnen opereren”, aldus Höss.  

Veel patiëntenzorg is de afgelopen tijd uitgesteld door toenemende zorgvraag en door uitval van personeel. Om patiënten zo snel mogelijk te helpen, is goede samenwerking tussen zelfstandige klinieken en ziekenhuizen ontzettend belangrijk.” – minister Kuipers

Passende zorg

Verder werd met de minister gesproken over de manier waarop klinieken streven naar het principe van ‘passende zorg’. Dit principe gaat uit van drie uitgangspunten: behandel daar waar de zorgvraag van de patiënt het beste past (passende organisatie), doe alleen dat wat echt aantoonbaar bewezen nodig is en zo efficiënt mogelijk voor de patiënt (passend gebruik), én laat de financiering van de behandeling de patiënt volgen (passende financiering).

Inhalen van planbare zorg

Vervolgens werd de minister door Ward Bijlsma, medisch directeur bij Equipe Zorgbedrijven, rondgeleid bij Xpert Clinics Hand- en Polszorg. Hier werd met minister Kuipers o.a. gesproken over de rol die klinieken kunnen en willen spelen bij het inhalen van uitgestelde, planbare zorg. Klinieken hebben in 2021 namelijk al 20% meer patiënten geholpen dan in 2019 en 2020 (bron: NZa monitor toegankelijkheid van zorg van 3 maart). Dat betekent dat er in 2021 200.000 patiënten extra zijn geholpen, bovenop de 1 miljoen patiënten die jaarlijks naar klinieken gaan. Deze extra patiënten maakten veelal een bewuste keuze voor een kliniek, al dan niet omdat ze elders niet terecht konden door de coronacrisis. 

Optimale mix

Ook werd met de minister gesproken over de efficiëntie waarmee klinieken werken door een optimale mix van menskracht en zorgcapaciteit. Doordat klinieken zich specialiseren in en focussen op specifieke behandelingen kunnen zij met een minimale inzet van professionals veel doen in korte tijd. Zo worden in een OK-programma binnen een kliniek gemiddeld 30% meer ingrepen gedaan dan in een vergelijkbaar programma binnen een ziekenhuis. En de 20% extra patiënten die vorig jaar behandeld zijn werden bovendien behandeld met slechts een toename van 1,5% aan medewerkers. Binnen de bestaande capaciteit, met extra inzet van medewerkers, hebben klinieken als de Rugpoli en Equipe alles op alles gezet om zoveel mogelijk patiënten te helpen en de zorgschade te beperken.

Bij de zelfstandige klinieken zijn er vaak kortere wachttijden, omdat de focus vaak ligt op één specialisme en de zorg daar goed planbaar is. De ziekenhuizen kunnen zich dan meer en tijdiger richten op de patiënten met een ingewikkeldere zorgvraag.” – minister Kuipers

ZKN kijkt terug op een geslaagd werkbezoek van minister Kuipers en kijkt uit naar de voortzetting van de prettige samenwerking die ZKN de afgelopen jaren met het ministerie van VWS heeft gehad in het streven naar nog betere, toegankelijkere, efficiëntere medisch specialistische zorg waarbij de patiënt centraal staat.