In 2017 zijn 104 klinieken aan de slag gegaan met het VIPP 2-programma. Inmiddels hebben alle klinieken die het VIPP-programma hebben volbracht, hun audit positief afgerond. Hiermee is de eerste grote stap naar het uitwisselen van medische gegevens tussen patiënt en zorgprofessional gezet.

Uitwisselen medische gegevens
Het VIPP-programma is een stimuleringsregeling van het ministerie van VWS. Het programma bestond uit 2 delen; het uitwisselen van patiëntgegevens met de patiënt (A-modules) en het inzien van actuele medicatie informatie van een patiënt door een zorgverlener (B-modules). Voor het tweede deel van deze module kwamen alleen klinieken met een omzet verzekerde zorg van meer dan 20 miljoen in aanmerking. Vandaar het zeer beperkt aantal klinieken dat mee deed. Bijzonder om te vermelden is dat twee klinieken op eigen kosten hebben meegedaan aan deze VIPP module. Zij kwamen niet in aanmerking voor de subsidie, maar vonden het project erg belangrijk en hebben deze met een positieve audit afgerond.

Alle klinieken die het VIPP-programma hebben volbracht, hebben de audits glansrijk behaald. Een mooi resultaat waar we als ZKN trots op zijn. In onderstaand overzicht is het aantal deelnemers per module te zien inclusief de klinieken die gaandeweg gestopt zijn om diverse redenen.

Ondersteuning
Het VIPP-programmateam van ZKN heeft de deelnemers gefaciliteerd bij het realiseren van de VIPP-doelen. De ondersteuning was zowel voor leden als niet-leden van ZKN en bestond uit verschillende activiteiten, zoals het organiseren van informatiebijeenkomsten, trainingen, modelprocedures, monitormetingen, handreikingen voor audits, leveranciersmonitoring, gebruikersbijeenkomsten, een informatieportaal en nieuwsbrieven. Hiervoor is samengewerkt met onder andere het ministerie van VWS, zorgkoepels, patiëntenorganisaties, Nictiz en verschillende leveranciers.

VIPP 5: Nieuwe stap digitale uitwisseling medische gegevens
Met VIPP 2 is de basis gelegd voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling met de patiënt. Met VIPP 5 wordt de volgende stap gezet in het digitaal uitwisselen van medische gegevens. Het programma focust zich op de uitwisseling van medische gegevens met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en tussen instellingen. In totaal doen 213 instellingen mee aan de VIPP 5-subsidieregeling. Dit zijn ziekenhuizen, klinieken, categorale instellingen, umc’s en audiologische centra.