Uitkomstgerichte Zorg (UZ)

Een goede behandeling past bij de persoonlijke situatie van een patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Zorgprofessional en patiënt horen samen te kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is. En te overleggen waar de kwaliteit het beste is.

Om deze ontwikkeling door zorgprofessionals, patiënten en zorgaanbieders te stimuleren, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) € 70 miljoen in het programma Uitkomstgerichte zorg (periode 2018-2022). Dat doet ze in nauwe samenwerking met (koepels van) alle betrokken partijen, inclusief de zorgverzekeraars.

Om dit te bereiken wordt gewerkt langs 4 lijnen en een veranderaanpak: 

  1. Meer inzicht in uitkomsten
  2. Samen beslissen
  3. Organiseren en betalen
  4. ICT en toegankelijkheid
  5. Veranderaanpak

Voor meer informatie kunt u kijken op www.uitkomstgerichtezorg.nl of neem contact op met Amely Hartgring.  

Uitkomstgerichte Zorg is één van de HLA-programma's waar ZKN aan mee doet. In onderstaande afbeelding ziet u alle programma's.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl