Persbericht: Eerste zorginstelling realiseert portaal voor beveiligde uitwisseling patiëntgegevens

Zelfstandige kliniek behaalt jaar voor deadline VIPP-module A2


1 november 2018, Zoetermeer
Keizer Kliniek heeft als eerste zorginstelling de VIPP-module A2 behaald. Zij beschikken over een patiëntenportaal waarbij een patiënt zijn gegevens op een veilige en gestandaardiseerde wijze kan raadplegen en downloaden. Daarmee loopt de kliniek significant voor op andere zorginstellingen die actief zijn in het VIPP-programma. Paulette Timmerman, directeur Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN): “Zelfstandige klinieken willen de beste zijn in kwaliteit en service richting hun patiënten. Veilige en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling met patiënten is daarin essentieel. We zijn dan ook trots dat Keizer Kliniek de eerste instelling is die deze module heeft behaald.”

Keizer Kliniek -lid van ZKN- heeft de onafhankelijke audit voor module A2 succesvol afgerond. Renske Fluks, directeur Keizer Kliniek: "Met het behalen van A2 kunnen patiëntgegevens nu in een uniforme taal digitaal gedeeld worden met andere zorgverleners. Wij verheugen ons erop dat andere zorgverleners ons snel volgen zodat de patiënt veel gemak ondervindt van deze veilige en gemakkelijke uitwisseling van zijn of haar gegevens. Ik ben oprecht heel blij met het beoogde effect van deze module A2 en het initiatief van het Ministerie van VWS dat innovatie binnen de zorgsector stimuleert. Het VIPP-programma richt zich via modules op het beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten (module A1, A2 en A3) en inzage in medicatiegegevens (module B1 en B2). Binnen module A2, die uiterlijk op 31 december 2019 gereed moet zijn, beschikt een kliniek over een beveiligd patiëntenportaal waarin de patiënt zijn gegevens kan raadplegen en in een gestructureerd formaat kan downloaden en doorsturen naar een andere zorgverlener.

Informatie makkelijker beschikbaar voor patiënt
VIPP, Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional, is een initiatief van het ministerie van VWS. ZKN ondersteunt in opdracht van VWS 104 zelfstandige klinieken bij het behalen van de VIPP-doelstellingen. Het doel van het versnellingsprogramma is om het voor de patiënt makkelijker te maken informatie uit zijn medisch dossier te raadplegen. In 2020 moeten zorginstellingen gereed zijn om patiënten digitaal toegang te verschaffen tot hun eigen medische gegevens en om medicatiegegevens uit te wisselen.


Foto (vlnr): Reinder Peek (CNS Connect), Dorathé Hoentjen (VIPP ZKN), Renske Fluks (Keizer Kliniek) en Paulette Timmerman (ZKN). 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gijs Dupont, PA & media adviseur ZKN, op 06-46752926.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl