Klinieken met ZKN keurmerk presteren zichtbaar beter

In aanvulling op IGJ publiceert ZKN haar kwaliteitsonderzoeksrapport ‘Zichtbaar beter’. Dit onderzoek is met behulp van onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia opgesteld op basis van de IGJ-data. Hieruit concludeert ZKN dat klinieken met het ZKN-keurmerk zich kwalitatief onderscheiden van klinieken zonder keurmerk. Paulette Timmerman, directeur ZKN: ‘We onderschrijven de conclusie van IGJ dat klinieken hun zaken grotendeels op orde hebben en dat er tegelijkertijd ruimte is voor verbetering’. ZKN zal de uitkomsten gebruiken om haar keurmerk te verbeteren en elk van haar leden te voorzien van hun verbetermogelijkheden.

Opvallende verschillen op organisatieniveau

Uit analyses van ZKN blijkt dat klinieken met een ZKN-keurmerk als groep op alle door IGJ uitgelichte risico-indicatoren beter scoren dan klinieken zonder ZKN-keurmerk. De scores van ZKN-keurmerk klinieken laten tevens een duidelijke verbetering zien ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast vallen een aantal andere zaken op: zo werken ZKN-klinieken altijd met medisch specialisten, terwijl maar 63% van de overige klinieken met medisch specialisten werken. Ook zijn ZKN-klinieken groter, met meer personeel en werken ze vaker met verpleegkundigen (54% versus 22%). Het zijn nooit solistisch werkende zorgverleners.

ZKN-klinieken voeren vaker invasieve behandelingen uit dan overige klinieken. Ook voeren zij vaker zwaardere operaties uit waarvoor een OK1 prestatieniveau 1 nodig is. ZKN-keurmerk klinieken zijn oververtegenwoordigd in de specialisaties oogheelkunde, dermatologie, plastische chirurgie, orthopedie en bariatrie. Wel bieden zij veel minder filler behandelingen (injectables/botox) aan dan overige klinieken.

Verbeterpunten IGJ onderdeel van jaarlijkse evaluatie

ZKN-keurmerk klinieken worden door de onafhankelijke certificeringsinstanties Kiwa en Lloyd’s register getoetst op de ZKN-keurmerk criteria. De criteria worden door een onafhankelijk College van Deskundigen opgesteld waar verzekeraars, patiënten en de belangrijkste medisch specialismen aan deelnemen. De bestuurders van ZKN-keurmerk klinieken ontvangen van ZKN jaarlijks een individuele terugkoppeling. De vandaag gepubliceerde IGJ-rapportage wordt hier een onderdeel van.

Hier vindt u de nieuwe ZKN-keurmerk Toetsingscriteria 2019 en het ZKN-keurmerk Toetsingsreglement 2019