PERSBERICHT

17-12-2018, Zoetermeer | Ksyos heeft als eerste zelfstandige kliniek in Nederland de mogelijkheid een digitaal actueel overzicht van medicatie van een patiënt in te zien. Dit is onderdeel van de B1 module van VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt Professional).

Door te voldoen aan de eisen die nodig zijn om B1 te halen zet Ksyos een grote stap in het sneller en veiliger verwerken van medicatiegegevens. Het digitaal aanbieden van actuele medicatiegegevens aan de kliniek is minder foutgevoelig omdat gegevens niet meer handmatig overgenomen worden. Daarnaast zorgt het beschikbaar hebben van de actuele medicatiegegevens van een patiënt voor volledigheid van gegevens, waardoor medicatiegebruik beter afgestemd kan worden. Peter Lamers, CTO bij Ksyos: “Uiteraard vinden we het leuk om te horen dat we de eerste zijn maar voor ons is een koppeling van belangrijke gegevens zoals actuele medicatie niet meer dan normaal. Wij gaan voor de beste zorg voor de patiënt en proberen de zorgverlener daarbij zoveel mogelijk te ontzorgen van extra administratieve handelingen. Verregaande integratie in het zorg ICT landschap hoort daarbij.

Informatie makkelijker beschikbaar voor patiënt
Het VIPP-programma is een initiatief van het ministerie van VWS met als doel patiënten meer regie over en inzicht te geven in hun medische gegevens. In totaal hebben 104 zelfstandige klinieken, leden en niet-leden van ZKN, VIPP-subsidie ontvangen, waarvan 88 voor module B1. Het doel van de subsidie is om in 2020 gereed te zijn om patiënten digitaal toegang te verschaffen tot hun eigen medische gegevens en om medicatiegegevens uit te wisselen. De subsidie is verdeeld over diverse modules.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl