- Persbericht - 

Klinieken ontwikkelen governance code voor medisch specialistische zorg

Utrecht/Zoetermeer, 13 juni 2019 Patiënten geven kliniekzorg gemiddeld een 8.8. Het hoogste cijfer in de medisch specialistische zorg. Maar klinieken verenigd in ZKN vinden juist ook de continuïteit van zorg belangrijk voor de patient. Mensen die zich medisch specialistisch laten behandelen, moeten ervan uit kunnen gaan dat hun veiligheid en het voortbestaan van zorg is gegarandeerd. Daarom hebben de klinieken - bovenop het ZKN-keurmerk voor zorgkwaliteit - de verantwoordelijkheid van bestuurders vastgelegd in een governance code. "Medische protocollen vormen de basis maar ook organisatorisch en bestuurlijk kan het altijd beter", aldus ZKN-voorzitter Hanneke Klopper vandaag bij de overhandiging van de nieuwe ZKN governance code aan de minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins. 

Bruins juicht het initiatief van de klinieken toe: “Zelfstandige klinieken krijgen hoge waarderingen voor de patiënttevredenheid. Dat is goed nieuws. Kwaliteit van de zorg begint met de kwaliteit van bestuur. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. ZKN zet met deze governance code een belangrijke stap om de kwaliteit van bestuur verder te verbeteren”.

Van centrale zorg naar focuszorg
Medisch specialistische zorg wordt nog vooral georganiseerd vanuit het bestaande systeem. Maar de minister signaleert daarin een kentering. Voor complexe of acute zorg is een goede spreiding en beschikbaarheid van ziekenhuizen vanzelfsprekend van belang. Veel specialistische, planbare zorg wordt echter aantoonbaar beter als je het klinieksgewijs - rond één specialisme - aanbiedt. Dus geënt op de specifieke zorgvraag. "Dat is waar de patiënt om vraagt", zegt Hanneke Klopper. “Wanneer medisch specialisten en bestuurders samen hun best doen, kan de patient echt centraal staan. Dan worden de schaarse zorgbudgetten optimaal ingezet."

Meer patienten naar klinieken
Het aantal behandelde patiënten in klinieken is de afgelopen jaren met 34% gestegen van 619.000 patiënten in 2013 naar 829.000 in 2017. Maar het door verzekeraars aan klinieken vergoedde bedrag steeg in deze jaren met 21%. Er werden door klinieken dus meer patiënten behandeld tegen in verhouding lagere kosten. Met de governance code gaan de klinieken voor het verankeren van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg. Net zo belangrijk is dat de code ook transparantie voorschrijft over de organisatiestructuur, financiële resultaten van klinieken en winstbestemming. De ZKN-code loopt daarmee voorop in de sector.

De governance code werd vandaag uitgereikt aan Minister Bruno Bruins tijdens het jaarlijkse ZKN congres.