30-04-2020 | De nieuwe subsidieregeling VIPP 5 voor medisch specialistische zorg en audiologische centra wordt op enkele punten aangepast. De volgende onderdelen worden verlengd:

 • Het aanvragen van subsidie voor VIPP 5
 • De deadlines voor de modules 1, 2 en 3 (met uitzondering van de versnellingsoptie).

Deze verlenging is noodzakelijk in verband met de uitbraak van het coronavirus, waardoor niet alle instellingen in staat zijn om tijdig een subsidieaanvraag in te dienen, de modules te starten en af te ronden. Daarnaast is de termijn waarbinnen op een subsidieaanvraag wordt beslist, aangepast. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Verlenging subsidieaanvraag VIPP 5
Met deze wijziging krijgen de instellingen de mogelijkheid om hun subsidieaanvraag tot en met 31 oktober 2020 in te dienen. Op aanvragen die uiterlijk 30 april 2020 zijn ingediend, wordt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag beslist. Over aanvragen die uiterlijk 31 oktober 2020 worden ingediend, wordt binnen 13 weken na afloop van de aanvraagperiode beslist. Het subsidieplafond van 75 miljoen euro blijft bestaan.

Verlenging deadline reguliere modules
Om de subsidieontvangers tevens voldoende tijd te geven voor het opstarten en afronden van de modules, worden de deadlines voor module 1 regulier met 9 maanden verlengd en voor module 2 en 3 met 6 maanden verlengd. Let op! De deadline voor de versnellingsoptie voor module 1 wordt niet verlengd.

 1. Module 1 Regulier: De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel.
  Nieuwe deadline: 30-09-2022
  Module 1 Versneld: De deadline wordt niet verlengd en blijft 31-05-2021. 
 1. Module 2: De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling.
  Nieuwe deadline: 30-06-2023 
 1. Module 3: De instelling kan digitaal het BgZ en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling.
  Nieuwe deadline: 30-06-2023

Projectondersteuning door ZKN
Wij treffen nu al de voorbereidingen voor de begeleiding en starten de bijeenkomsten na de verlengingsperiode van de aanvraag. Het projectbureau is in de tussenliggende tijd uiteraard beschikbaar voor al uw vragen omtrent het project, de monitor en de aanvraag. Daarnaast zetten wij al stappen voor de start van het project. Denkt u hierbij aan de voorbereidingen voor algemene inkoopvoorwaarden voor leveranciers, factsheets, gesprekken met partners in de keten, etc.

Heeft u vragen, opmerkingen of zijn er zaken waar wij u bij kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met het VIPP-team via vipp@zkn.nl of 070-317 79 80.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl