Ledenvoordeel op een rij

Lid zijn van ZKN biedt vele voordelen en bijzondere extra’s! We zetten het voor u op een rij. Bekijk hier ook 11 (praktische) tips om alles uit uw lidmaatschap te halen.

De voordelen voor u als (kandidaat-)lid op een rij

(H)erkenning

  • Zorgverzekeraars, doorverwijzers en patiënten hechten waarde aan het ZKN-keurmerk
  • Klinieken met een ZKN-keurmerk scoren in onderzoeken van o.a. IGJ en Elsevier gemiddeld significant beter dan klinieken zonder ons keurmerk.
  • Patiënten/cliënten geven klinieken met een ZKN-keurmerk op Zorgkaart Nederland gemiddeld significant hogere scores dan andere zorginstellingen. In 2021 was de gemiddelde score een 9,0. 
  • We hebben een eigen ZKN governance code.

Stem aan tafel

  • ZKN behartigt de belangen van haar leden aan de bestuurlijke tafels met o.a. VWS, IGJ, ZN, NZa en NVZ.
  • U bent als lid na het behalen van het ZKN-keurmerk automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.
  • We hebben een branche-eigen cao ZKN.

Dienstverlening en netwerken

  • We brengen leden met elkaar in contact op ons jaarlijkse ZKN congres, Algemene Ledenvergadering(en) en ZKN academies.
  • U heeft toegang tot onze besloten inlogomgeving en ontvangt onze periodieke mailings en uw persoonlijk ingestelde notificaties op thema's die u belangrijk vindt. 
  • Uw kliniek is via de ZKN website makkelijk vindbaar voor patiënten/cliënten en verwijzers wat extra traffic naar uw website oplevert.